Rodová znamení – Nancy Huston – Odeon 2008

Výtečné! Na osudech čtyř dětí z jedné rodiny, časově rozkročených od druhé světové války po dnešek můžeme sledovat změny myšlení lidí i to, jak osudové okamžiky velkých dějin, působí na malé dějiny jedné zdánlivě obyčejné rodiny. — Dva kluci a dvě dívky. Příběhy jsou seřazeny od současnosti do hlubší a hlubší minulosti. Drobné detaily v…

Plán N – Simon Urban – 2011 – Odeon

Rozporuplný kousek. Některé věci mne dost iritovaly. Nahrazení Stasi STB, plus pár podobných pakáren, které jdou na vrub překladatele nebo až moc dlouhé a časté pasáže vnitřních monologů s mentorem, které už jsou na vrub autora. Kniha je mixem detektivky, politického thrilleru, satiry, alternativní historie a postapa (i když atomovou válku nahrazuje socialistická bída). Děj…