Stalowe szczury: Błoto – Michał Gołkowski

„So führe uns, du bist bewährt; In Gottvertrau’n greif’ zu dem Schwert! Hoch Wilhelm! Nieder mit der Brut! Und tilg’ die Schmach mit Feindesblut!” „Veď nás , ukaž nám cestu; s mečem v ruce s vírou v Boha! Ať žije císař“ zhyne nepřítel! hanbu smyjeme krví nepřátel!” Die Wacht am Rhein („Stráž na Rýnu”), německá…